БГБ СИСТЕМС™ ЕООД Заглавна страницаДобави в предпочитаниПечат на текущата страница

Български ЕзикРуски ЕзикФренски ЕзикНемски ЕзикАнглийски Език

 

Нашите оферти

 Доставка на Интернет
 Фиксиран Телефон
 Цифрова Телевизия
 Аудио Видео Стрийминг
 
 Видеонаблюдение
 Охранителни Системи
 Контрол на Достъп
 Отдалечен Контрол
 GPS Системи и Модули
 
 Компютърни Системи
 Копирна Техника
 Телефонни Централи
 Климатична Техника
 Сателитни ТВ Системи

 
 Автоматизация
 Поддръжка
 
 Регистрация на Домейн
 Хостинг и Колокация
 Уеб Дизайн
 

 Лизинг на Стоки

Оторизиран достъп

 Регистрация
 Дилърски Вход
 Забравена Парола

За нас

 История на Фирмата
 Контакти и Данни
 Сертификати
 Авторско Право
 Търговска Марка
 Рекламни Карета

 

ДОСТАВКА НА ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ

 

Фирма "БГБ СИСТЕМС" ЕООД извършва проектиране, доставка, изграждане и поддръжка на оптични,
Free-Space Optic, жични и безжични мрежи и съоръжения на територията на Република България.

Доставка на телекомуникационни и интернет услуги за градовете и околностите на
Велико Търново, Чирпан, Стара Загора, Нова Загора, Казанлък, Гълъбово, Раднево.

Проектира и изгражда опорна свързаност, пренос на данни и интернет на територията на страната
тип Layer 2/3, MAN, VPN, EoIP, VoIP, VoD, Live Stream

Колокация на клиентски сървъри, хостинг и наети сървъри в дейтацентъра на фирмата.

Фирмата предлага за корпоративни клиенти VPN, MPLS, OSPF и BGP свързаност с Наша AS 20822.
Според политиката на качество за предлаганата услуга интернет свързаността се дели на HOME и BIZ.
 

 Населени места с изградена интернет D/C/R-LAN мрежи (100% пълно покритие) към края на Септември 2013:

 Регион София: кв.Младост 1, Стъргел, Саранци, Елешница, Горно Камарци, Осоица, Негошево, Гайтанево
 Регион Велико Търново: Беляковец, Пушево, Балван, Мерданя, Вишовград
 Регион Чирпан: гр.Чирпан, Гита, Плодовитово, Мирово, Милево, Зетьово, Ценово, Държава, Малко Тръново
 Свобода, Димитриево, Винарово, гр.Меричлери
 Регион Стара Загора: гр.Стара Загора, Дъбрва, Змеево, Загоре, Маджерито, Бъдеще, Коларово, Хрищени, Богомилово, Ракитница, Кирилово, Еленино, Братя Кунчеви, Горно Ботево, Преславен, Могила, Оряховица, Калояновец, Християново, Малко Кадиево, Михайлово, Тракия, Ястребово, Руманя, Петрово
 Регион Нова Загора: гр.Нова Загора, Кортен, Караново, Брястово, Асеновец, Подслон, Стоил Войвода, Загорци, Събрано, Съдиево, Кортен, Езеро, Дядово
 Регион Казанлък: гр.Казанлък, Павел Баня
 Регион Гълъбово: гр.Гълъбово, Опан, Априлово, Бяло Поле, Обручище, Разделна, Великово, Мусачево, Калугерово, Навъсен, Трояново, Кравино
 Регион Раднево: гр.Радево, ТЕЦ2, Трънково, Ковач, Даскал Атанасово, Сърнево, Тополяне, Любенова Махала, Гледачево, Любенец, Богданово, Пет Могили, Новоселец, Радецки, Млекарево

 

Абонаментентни планове за достъп :

Вид
план
Скорост
Download
Скорост
Upload
Реални Статични
IP адреси
Типична
свързаност
Месечна
такса
HOME 8 * 8Mb/sec 4Mb/sec НЕ LAN 100M 10.00 лв
HOME 10 10Mb/sec 8Mb/sec НЕ LAN 100M 20.00 лв
HOME 15 15Mb/sec 10Mb/sec ДА - 1 бр LAN 100M 30.00 лв
HOME 20 20Mb/sec 15Mb/sec ДА - 1 бр LAN 100M 40.00 лв
HOME 30 30Mb/sec 20Mb/sec ДА - 1 бр LAN 100M 60.00 лв
BIZ 12 12Mb/sec 12Mb/sec ДА - 1 бр LAN 100M 36.00 лв
BIZ 16 16Mb/sec 16Mb/sec ДА - 5 бр LAN 100M 48.00 лв
BIZ 20 20Mb/sec 20Mb/sec ДА - 5 бр LAN 100M 60.00 лв
BIZ 36 36Mb/sec 36Mb/sec ДА - 13 бр LAN 100M 96.00 лв
MAN 10 транзит  10 транзит  10   Optical Port 60.00 лв
MAN 100 транзит 100 транзит 100   Optical Port 360.00 лв
PORT 1G 1000Mb/sec 1000Mb/sec   Optical Port 800.00 лв

 

Условия за активиране на абонати :

 

а) СТАНДАРТНО б) ОБОРУДВАНЕ ПОД НАЕМ в) ЕДНОКРАТНО
20.00 лв еднократно
за инсталиране на услугата

при сключване на договор
за период от 12 месеца
при план HOME 10 или по-голям
5.00 лв месечно


при сключване на договор
за период от 24 месеца
при план HOME 10 или по-голям
150.00 лв без ДДС


БЕЗ ДОГОВОР
оборудването става собственност
на съответния абонат


*
План HOME 8 е предвиден за абонати в близост до ретранслационни или опорни точки на фирмата.


Клиенти в покритие на R-LAN мрежа със собственни съоражения и/или мобилни компютри,
който са с 30% сила на сигнала, 2 деления или -80dBm ~ -40dBm не заплащат инсталационна такса.

Няма ограничение на брой компютри към съответните акаунти.

При необходимост от вътрешна безжична мрежа фирмата предлага
доставка, настройка и монтаж на безжичен рутер на цена от 30.00 лв.

Срок за включване в мрежата: до 48 часа след заявка.
 

! Оператора си запазва правото за корекция на скоростите в отдалечени и труднодостъпни райони.

 

 

ЕЛЕКТРОННО ПЛАЩАНЕ

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ МЕЖДУ ОПЕРАТОРА И ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ИНТЕРФЕЙСИ В МРЕЖАТА НА "БГБ СИСТЕМС" ЕООД